ZGŁOSZENIE

Forum BOMIS MEDIACJE 2019

Sytuacja mediatora wewnętrznego w zakładzie pracy – jak pełnić funkcję zaufania pracowniczego na zlecenie zarządu.


Forum BOMIS MEDIACJE 2019 Sytuacja mediatora wewnętrznego w zakładzie pracy – jak pełnić funkcję zaufania pracowniczego na zlecenie zarządu, 3 stycznia 2019 r. BOMIS, Poznań, ul. Wojskowa 6/E5