WASZTATY

11.45 - 13.30 Warsztaty

1. Dyskusja uczestników w celu konfrontacji doświadczeń zawodowych i pomysłów na profesjonalizację funkcji mediatora wewnętrznego.

2. Ustalenie dalszego planu działania i zasad komunikowania się roboczego uczestników spotkania.