PROGRAM

 • CELE SPOTKANIA

  - wymiana doświadczeń między osobami pełniącymi funkcję mediatora wewnętrznego w zakładach pracy;

  - dostarczenie wiedzy uczestnikom spotkania na temat zasad prowadzenia mediacji wewnątrz organizacji;

  - wypracowanie wspólnego standardu pracy mediatora wewnętrznego na potrzeby profesjonalizacji pełnionej funkcji.


  ZAKRES TEMATYCZNY

  10.00 - 11.30 Prezentacja

  1. Przedstawienie łączących uczestników zagadnień.

  2. Różnice w istocie pracy i jej skutkach między mediatorami wewnętrznymi i zewnętrznymi, członkami komisji pojednawczej, członkami komisji dialogu społecznego, osobami z powierzoną „misją dobrej woli”, zwoływanymi ad hoc komisjami do wyjaśniania sytuacji niepożądanych.

  3. Próba wspólnego zdefiniowania kluczowych pojęć i określenia okoliczności i ram pełnienia funkcji mediatora wewnętrznego.

  11.30 - 11.45 Przerwa

  11.45 - 13 30 Warsztaty

  1. Dyskusja uczestników w celu konfrontacji doświadczeń zawodowych i pomysłów na profesjonalizację funkcji mediatora wewnętrznego.

  2. Ustalenie dalszego planu działania i zasad komunikowania się roboczego uczestników spotkania.