Prelegenci

Marzena Raźniewska-Półkoszek

prezes Fundacji BOMIS; mediator sądowy w sprawach gospodarczych i pracowniczych, dyrektor zarządzający firmy BOMIS. Więcej na www.bomis.pl lub www.trudni.eu.